Quản lý công việc hiệu quả cho môi giới BĐS qua Google Calendar và Google Task

2020-08-12T16:16:13+07:00Tháng Tám 12th, 2020|Kỷ Năng Bán Hàng, Phần Mềm Hay Dùng, Uncategorized|

Quản lý công việc hiệu quả cho môi giới BĐS qua Google Calendar + Task như lập mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, lặp kế hoạch công việc hằng ngày, tuần, tháng,...