Quản lý công việc hiệu quả cho môi giới BĐS qua Google Calendar + Task như lập mục tiêu dài hạn, ngắn hạn, lặp kế hoạch công việc hằng ngày, tuần, tháng

Thêm Lịch Âm vào lịch cá nhân đơn giản chỉ cần click vào link bên dưới:

https://calendar.google.com/calendar?cid=MGdyM3Q5dmltZ29sM2c5b3F0N2c0dWZydmdAZ3JvdXAuY2FsZW5kYXIuZ29vZ2xlLmNvbQ