Học cách thúc đẩy bản thân làm bất cứ điều gì bạn muốn và vượt qua sự chần chừ một lần và mãi mãi!

Nếu bạn bị kìm hãm thành công bởi vì bạn có xu hướng trì hoãn mọi thứ, thì đã đến lúc vượt qua nó và đạt được thành công mà bạn xứng đáng có được .

Hãy đối mặt với nó. Ngay cả những người thành công nhất trên thế giới cũng trì hoãn. Sự khác biệt duy nhất giữa những người thành công và những người khác là những người thành công thường trì hoãn những điều đúng đắn. Những người không thành công thường trì hoãn về những điều sai lầm – và họ vẫn … không thành công.

Cho dù những thứ của nó ở nơi làm việc, hay những thứ ở nhà; cho dù tài chính, thuế, gọi điện lạnh, v.v. – tất cả chúng ta đều cần động lực để làm những điều chúng ta không muốn làm.

Làm thế nào bạn muốn có sức mạnh để thúc đẩy bản thân làm bất cứ điều gì bạn muốn? Và làm điều đó bất cứ lúc nào bạn muốn?

Tin tốt là Trong khóa học này, bạn sẽ học chính xác cách thực hiện.

Trong khóa học này, bạn sẽ học:

  • Cách thúc đẩy bản thân làm bất cứ điều gì bạn muốn
  • Cách Xác Định Những Động Lực Mạnh Mẽ Nhất Sẽ Giúp Bạn Tăng Động Lực Cho Bản Thân.
  • Cách Sử Dụng 4 Loại Động Lực Mạnh Mẽ Nhất Để Tạo Động Lực Cho Bản Thân Mọi Lúc Và Mọi Nơi.
  • Và nhiều, nhiều hơn nữa.

Hãy tham gia khóa học này ngay hôm nay và bắt đầu học cách Tạo Động lực cho Bản thân Làm Bất cứ Điều gì và Chấm dứt Sự chần chừ một lần và mãi mãi.

Phần 1: Động lực là gì? Những động lực thúc đẩy mạnh mẽ nhất. Khai thác thành những động lực thúc đẩy tuyệt vời nhất

 

Phần 2: Tạo động lực; Cách khai thác động lực thức đẩy bạn; Tăng tầm quan trọng bằng cách liên kết 4 yếu tố: Cảm xúc, tính cách, giá trị và bản thân; Phương pháp tăng tầm quan trọng để giúp tăng động lực.