Võ Đỗ Khiêm

About Võ Đỗ Khiêm

Tôi là Võ Đỗ Khiêm. Tôi đam mê bất động sản và muốn chia sẻ những kiến thức, kinh nghiệm, kỹ nâng về môi giới nhà đất, Marketing online trong BĐS cho những ai cần học. Ngoài ra, tôi còn chia sẻ những kiến thức tôi học được và áp dụng trong công việc xây dựng, quản lý, lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản tại thành phố Cần Thơ. Võ Đỗ Khiêm - VoDoKhiem.Com - Chia Sẻ Giá Trị Thực
Go to Top